JAN ERIKSSON PSYKOLOGKONSULT   

JAN ERIKSSON
PSYKOLOG
KONSULT

HEM

KONTAKT

OM MIGJan Eriksson
 Leg. Psykolog
 Leg. Psykoterapeut
 Handledarutbildad -KBT
  Min utbildningsbakgrund är:
  • Psykologprogrammet i Uppsala 1993-1998
  • Psykoterapeutprogrammet i Uppsala 2003-2005
  • Handledarutbildning i Uppsala 2008

  Jag har yrkeserfarenhet från:

  • Öppenvården inom psykiatrin i Falun 1998-1999
  • Barn och ungdomshabiliteringen i Sandviken 1999-2000
  • Privat vårdgivare med inriktning mot
    stressrelaterade besvär och utmattningsdepressioner i Stockholm 2000-2008
  • Privat vårdgivare med inriktning mot sömn-, ångest och depressionsproblematik i Stockholm och Eskilstuna 2008-2010
  • Egen verksamhet på heltid i företaget, Jan Eriksson Psykologkonsult. Handledning av studenter på universitetsnivå samt individual- och grupphandledning inom landstinget Sörmland. Psykoterapi, psykologiska konsulttjänster gentemot företag och personer inom ledningsfunktion avseende t ex konflikthantering, rehabiliteringsfrågor, samtalsmetodik och organisationsutveckling. Tillämpad beteendeanalys vg idrottspsykologiska frågor, 2010-

 JAN ERIKSSON PSYKOLOGKONSULT